گالری تصاویر ::آئین افتتاح هشتمین نمایشگاه کشاورزی در7 آذرماه سال 96