گالری تصاویر ::جلسه معاون وزیر جهادکشاورزی با محققان بخش کشاورزی21 تیرماه 96