معاونت حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور : 0

341 اکیپ گشت مراقبت در سطح شهرستانها کشور فعال هستند

اخبار و رویداد ها ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۱:۵۰

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشورگفت : در حال حاضر 341 اکیپ گشت مراقبت از ارضی کشاورزی در سطح شهرستانها کشور فعال هستند .

کارشناس دفتر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی: 0

47 هیات رسیدگی به تخلفات اداری در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد

اخبار و رویداد ها ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۱:۰۰

کارشناس دفتر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی گفت : در حال حاضر 47 هیات رسیدگی به تخلفات اداری در این وزارت مشغول فعالیت ورسیدگی به تخلفات اداری هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : 0

5 هزار و 700هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد

اخبار و رویداد ها ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۱۱:۲۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 5 هزار و 700 هکتار از اراضی کشاورزی ستان به سامنانه نوین ابیاری تجهیز شده است .

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب)

مناقصه و مزایده ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۳:۳۵

تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب) به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action