مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : 0

4 محصول کشاورزی استان قزوین ؛ گواهی استاندارد دریافت کردند

اخبار و رویداد ها ۰۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۹:۲۰

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : 4 محصول کشاورزی استان ، گواهی استاندارد" کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی " دریافت کردند .

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : 0

روش کشاورزی قراردادی می توان مواد اولیه واحد های صنایع تبدیلی را تامین کرد

اخبار و رویداد ها ۲۹ آبان ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۸:۲۷

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : با بهره مندی از روش کشاورزی قرار دادی واحد های صنایع تبدیلی کشاورزی می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند .

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب)

مناقصه و مزایده ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۳:۳۵

تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب) به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action