مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز: 0

توزیع 5 دستگاه نشاکار دستی محصولات زراعی در بین زنان روستایی شهرستان البرز

اخبار و رویداد ها ۳۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۰:۳۸

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: 5 دستگاه نشاکار دستی محصولات زراعی در بین زنان روستایی فعال در بخش کشاورزی این شهرستان توزیع شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین : 0

ارسال 527 هزار پیامک آموزشی- ترویجی برای بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین

اخبار و رویداد ها ۲۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۰:۱۰

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : طی نه ماه گذشته بیش از 527 هزار پیامک آموزشی–- ترویجی برای بهر ه برداران بخش کشاورزی ارسال شده است.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب)

مناقصه و مزایده ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۳:۳۵

تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب) به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action