مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : 0

کلزا کار استان نسبت به تامین آب مورد نیاز محصول خود اقدام کنند

اخبار و رویداد ها ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۶:۱۰

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین از کشاورزان کلزا کار استان خواست با مراجعه به دفاتر فروش آب نسبت به تامین آب مورد نیاز محصول خود اقدام کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین : 0

3هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد

اخبار و رویداد ها ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶:۴۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون 3 هزار و 70 هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه نوین آبیاری تجهیز شده است .

به منظور استفاده از ظرفیت مناسب خبرگان کشاورزی 0

کمیته استانی شبکه کشاورزان خبره در استان قزوین برگزار شد

اخبار و رویداد ها ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶:۳۰

به منظور استفاده از ظرفیت مناسب خبرگان کشاورزی ؛ کمیته استانی ایجاد شبکه کشاورزان خبره ( فرماندهان بهره وری) در استان قزوین برگزار شد.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب)

مناقصه و مزایده ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۳:۳۵

تکمیل طرح تأمین و انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیبدار الموت غربی (چرشدره- دهدوشاب) به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://etend.setadiran.ir/etend/index.action